1ـ بین دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی رابطه معنا داری وجود دارد.
2ـ رابطه دوستی قبل از ازدواج می‌تواند در شناخت بهتر همسر آینده مؤثر باشد.
1ـ3ـ2ـ فرضیه های فرعی :‌
روابط دوستی قبل از ازدواج بر سلامت روانی زندگی زناشویی تأثیر مثبت دارد.
1ـ4ـ تعریف اصطلاحات31
دوست :‌فردی است که انسان به میل خود انتخاب می‌کند.

دوستی : ارتباط بین دو نفر بر مبنای اعتماد ،نجابت ، راستی ، ادب و تفاهم می‌باشد.
در این پژوهش منظور از دوستیهای دختر و پسر قبل از ازدواج شامل دوستی در حد سلام و احوالپرسی ساده ، تلفن ،نامه ، لمسی ، فیزیکی ،‌معاشقه ، بوسه و ارتباط جنسی 32 است.
سازمان جهانی بهداشت ، بهداشت روانی را چنین تعریف می‌کند :‌” بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی ،‌روانی ، جسمی ،‌عاطفی درحدی که با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته باشد ، برای فرد مطلوب ترین رشد را ممکن می‌سازد.”33
بهداشت روانی : عبارتست از تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط بخصوص در سه فضای مهم زندگی ، عشق ، کار و تفریح34.
در این پژوهش ، بهداشت روانی با پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) سنجیده شده است . پرسشنامه سلامتی عمومی یک ” پرسشنامه سرندی ” مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند ،مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این پرسشنامه به دو طبقه اصلی از پدیده های توجه می‌شود : ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری سالم و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده.

2ـ1ـ موضع گیریهای نظری در قلمرو دوستی و عشق
2ـ1ـ1ـ تعریف دوستی
دوست رفتار متعادلی است که در یک ارتباط عاطفی دوجانبه بروز می‌کند. دوستی احساسی سبک و آرام از تعلق خاطر است که در جریان آن خواب شب آرامی داریم هیچگونه علامتی از ناخوشی نداریم . ارتباط دوجانبه است یعنی ما احساس تعلق خاطر محبتی به کسی داریم و از او توقع پاسخ مناسب داریم.35
دوستی ساختن است ، دوستی هنر است و از همین رو به سرعت زاده نمیشود بلکه به آهستگی و کندی پدید می آید. ممکن نیست دوستی در یک لحظه ناگهانی از آسمانی برما فرود آید منتهی دوستی همزمان با دوست آغاز می‌شود درست مانند عشق که با عاشق ظهور می‌کند. پس برای یافتن دوستان باید دوستی ورزید چون دوستی با دوستی آغاز می‌شود و به چیز دیگری.36
دوستی عبارت است از کشش و جذبه ای که متکی بر یک نفع یا احساس مشترکی است .
دوستی با تمایلات جنسی اختلافات فراوانی دارد و چنانچه فی المثل می‌توان دارای میل جنسی شود بدون آنکه کمترین اثر رغبت در این میل وجود داشته باشد و مانند هنگام ارتباط داشتن با یک زن هر جایی و بر عکس می‌توان رابطه حسن همجواری داشت بدونآنکهملاحظات جنسی هیچ دخالتی در آن نداشته باشد.
دوستی ممکن است در عین حال متکی بر پایه یک حس مشترک باشد بالغان برای آن با هم دوست می‌شوند که دارای مسائل شخصی یکسانی هستند در این مورد پسر یا دختر یک دوست صمیمی دارد که همه رازهای خود را با او در میان می‌گذارد.
گاهی اوقات این دوستی ها توأم با یک رابطه جنسی است و یا آن که تحت تأثیر ملاحظات جنسی قرار دارد ولی این جنبه جنسی همیشگیو قطعی نیست به طور کلی دوستی از نظر انگیزه و نفع وچگونگی جسمانی وروانی و میل جنسی متفاوت است.37
مسلماً رفاقت و دوستی حقیقی موقعی بوجود میآید که سازگاری و توافق اخلاق ، سلیقه و علایق و محبت دو جانبه وجودداشته باشد.
2ـ1ـ1ـ تعریف عشق
عشق عبارتست از احساسات و شهوات.
احساسا مبالغه آمیز یک جانبه نسبت به یک نفر از میان شش میلیارد انسان در کره زمین را عشق می‌گویند . عشق مذموم نوعی بیماری است که نشانه های آزاد دهنده ای دارد. از جمله افسردگی – گیجی – توهم کاذب – عدم تعادل جسمانی.38
عشق یعنی روابط درونی میان زن ومرد ومضمون جاویدان ادبیات و هنر ،مسائل عشقی همواره مورد توجه دقیق جامعه شناسان و معلمان و پزشکان بوده و هست … زیرا عشق به سراغ همه مردم می‌رود و مقام ویژه ای در طول زندگی شخص اشغال می‌کند و به هیچ وجه نمی‌توان بدون عشق ،خانواده پایدار را تشکیل داد. عشق انسان را فعال می‌کند.
دلداگان می اندیشند ، نقشه های عجیب طرح می‌کنند و به آسانی موانع را بر طرف می‌سازند . عشق واقعی درهای نبوغ و الهام را درباره چیزهایی را که قبلاً تصورش را هم نمی‌شود کرد بازد می‌کند.39
عشق یکی از پایه هاس اساسی ازدواج می‌باشد . جان هالمز40 میگویند :‌” چسباندن دو سنگ بدون ریسمان به یکدیگر مانند ربط دادن دو زندگی بدون عشق آسان می‌باشد.”
الیس41 عشق را ترکیبی از شهوات و رفاقت می داند و هر دوی آن برای برقراری زناشویی مطلوب لازمند. تعلیم و تربیت جنسی در دوران جوانی ،‌تهیه مقدمات قبل از زناشویی و پرورش هنر عشق جنسی کمک های شایانی به هماهنگی زناشویی خواهد کرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عاشق شدن بیشتر یک مسئله عاطفی و هیجانی است تا انتخاب و منطقی و در حقیقت عاشقی انتخاب نیست بلکه ابتلا به یک هیجان کور و ناشناخته است ، در حالی که خوش امدن ودوست داشتن صد در صد عقلانی و جنبه انتخاب دارد.
عشق بالغ و متعادل لطیف ترین احساسات ما را با تمناها و احساسات بدنی در هم می آمیزد . پاره ای از مردم شهوت و میل جنسی را با عشق اشتباه می‌کنند. اکنون آشکار شده است که شهوت و میل جنسی تنها نمی‌تواند عشق باشد ، گویی چیزی کم دارد و حتماً بایستی با احساسات لطیف امیخته و عجین گردد.
2ـ1ـ1ـ معنی و مفهوم عشق ورزیدن
پاراسلسوس می‌گوید : آن کس که هیچ نمی داند به هیچ چیز عشق نمی ورزد . آن کس که قادر به انجام هیچ کاری نیست ،‌هیچ نمی فهمد . آن کس که هیچ نمی فهمد بی ارزش است اما آن کس که می فهمد عشق هم می ورزد.
عشق عبارتست از توجه و علاقه فعال نسبت به زندگی و رشد آنچه بدان عشق می ورزیم . عشق عبارتست از نفود فعالانه در شخص دیگر که ضمن آن اشتیاق به شناخت در نتیجه وصل آرام می‌شود.
علت بوجود آمدن عشق وجود معشوق است نه استعداد درونی.42
عشق رمانتیک نیست بلکه چیزی است صمیمی‌تر و محبت آمیز تر و واقع بین.43 عشق فرا تر از احساس و شهوت است . عشق مجموعه ای از رفتارها و حالاتی است که موجب بسط و رشد زندگی عاشق و معشوق می‌گردد . عشق های رمانتیک کورند غالباً آنها به ندرت قدرتها و تواناییها را در نظر دارند و ضعف ها را می پذیرند . پسر و دختر هیچکدام نمیخواهند شخص را به ارمغان می آورد.
تعهد به بقای دوستی و تلاش دو جانبه برای حل مشکلات ،حتی زمانی که عصانیت و اندوه بر دلها سایه می افکند ،‌از مشخصات عشق بالغ است . عشق با سکس یکی نیست ، اما منطق حکم می‌کند که این دو را با هم در می آمیزیم.44
عشق حقیقی ان میل و رغبت درونی و عاطفی است که در دو جنس مهالف پدید می آید تا حالات و شرایط ومحیط واحدی را به کمک یکدیگر بوجود آورند و در سایه این حالات و شرایط و محیط واحد بتواند حقیقت خود را به همدیگر نشان بدهند یعنی زبان یکدیگر را ترجمه عمیق ترین احساسات و ظریفترین و شدیدترین هیجانات که از اعماق روح آن دو ناشی می‌شود درک کنند و با شور وسرور فوق العاده دست به کارهایی بزنند که درحالت عادی از مردم معمولی ساخته نیست.
عشق را باید تفاهم کامل و عمیقی میان دو روح دانست که منجر به جاذبه و در هم آمیختن می‌شود عشق دامی نیست که در راه جوانان گذاشته شده باشد بلکه عبارتست از حالت احترام و تقدس نسبت به شخصی است که شباهت صفات با عاشق دارد ، یعنی تشابه روحیات نیز میان عاشق و معشوق نقش عمده ای بازی می‌کند.45
عشق سالم و مداوم وخوشبختی آور ترکیبی از احساس و منطق و حسابگری است .
به خاطر داشته باشید هر گاه با تمام وجود خود عاشق کسی شدید در ازدواح با وی عجله به خرج ندهید من نمی‌گویم دختر و پسری که یکدیگر را دیوانه وار دوست دارند الزاماً در ازدواح شکست می خورند ،ولی بنا به عقیده اکثر شناسان زناشویی شانس موفقیت یک چنین ازدواج شکست می خورند ، ولی بنا به عقیده اکثر کارشناسان زناشوئی شانس موفقیت یک چنین ازدواج هایی اندک است پس حتماً بایددست نگه داشت ومدت مدیدی مطالعه به عمل آورد.
وقتی عشق آمد حس تشخیص کور می‌شود و چه بسا که صدها نقاط غیر مطلوب و موردتنفر در شخص وجود دارد که ما آنها را اصولاً ندیده می‌گیریم.46
جایگاهی را که یکی از روانشناسان معروف به نام ” برتراند راسل “47 برای عشق در زندگی انسان قائل شده عبارتست از :‌
من به عشق مانند یکی از مهمترین امور زندگی انسانها می نگرم و در نظر من هر سیستمی‌که پیشرفت آزادانه عشق را ضروری نداند آن سیستم نامتناسب و نامطلوب است.
وقتی عشق در معنی واقعی خود بکار رود چندان مفهوم امور جنسی را نمی دهد و تنها دلالت بر روابط بین دو جنس مخالف نمی‌باشد بلکه عشق دارای هیجان و تحرکات قابل ملاحظه ای می‌باشد وهمانطور که روابط جسمی‌بین دو طرف است رابطه روانی وروحی می‌باشد . در برخی انسانها شور والتهاب عشق و هیجانات ناشی از آن بیشتر از سایر انسانها است که این اختلاف نه تنها بستگی به طبیعت آنها دارد بلکه بستگی به محیط اجتماعی و مقررات آن جامعه دارد ، که چنین عشقی با هیجانات بالا به ندرت دیده می‌شود . عشق مهم ترین عاملی است که از طریق آن می‌توان باعث نزدیک کردن یک مرد و زن برای قسمت اعظم زندگی آنها شد و تنها عاملی است که با آن می‌توان ازتنهایی که به هر زن و مرد می‌تواند صدماتی وارد کند گریخت.
طبیعت انسان را بدین سال خلق کرده است که به تنهایی قادر به رفع نیازها و مقاصد حیاتی و بیولوژیکی خود نیست مگر به مساعدت اشخاص دیگر و انسان متمدن قادر نیست غرایز جنسی خود را بدون عشق کامل ارضاء کند.
غریزه جنسی هیچگاه به طورکامل ارضا نمی‌شود مگر اینکه علاوه بر بکار بردن نیروی جسمانی علیه حواس و همه افکار در این رابطه بکار می‌رود. اکثر مردان و زنان از موفقیت های خوبی برخوردار هستند و آنها در برخی از مراحل زندگی خود مزه عشق را می چشند.
برای کسانی که طعم عشق را نچشیده اند مشکل است که تفاوت بین گرایش و تمایل جنس مخالف را با سرشاری از محبت و احساس تشخیص دهند.
در اکثر خانواده ها اعتقاد بر این است که با عشق و عاشقی نمی‌توان به یک زندگی مناسب رسید این افراد یا به دلیل تعصبات مختلف حاضر نیست برای عشق در زندگی خود و دیگران جایی قرار دهند و یا به دلیل عدم درک صحیح از معنای عشق حاضر به لمس کردن آن نیستند . برای عشق در جامعه مقامی‌شامخ وجود دارد که اگر آنها به این موضوع اهمیت ندهند و آن را نادیده بگیرند مردان و زنان قادر به درک ارزش واقعی آن نخواهند بود و نمی‌توانند به مردم جهان با دیده عطوفت و مهربانی بنگرند . زیرا که تنها با بالا بردن تعلیم اجتماعی سطح فرهنگ است که می‌توان معنای عشق واقعی را به مردم اموخت و برای بهبود وضع زندگیها را در راه بهتر زندگی کردن و با هدف بودن در زندگی گام برداشت.
عشق یک رکن اساسی برای محبت افراد خانواده نسبت به یکدیگر می‌باشند.48
بطور کلی باید توجه داشت که نوعی جذبه جنسی ،‌اغلب با عشق اشتباه می‌شود و چنانچه چنین حالت با عواطفی مانند شفقت ومهربانی وهمدردی همراه نباشد.
روان شناسان و متخصصین امور ازدواج بدان نام شیفتگی49 می نهند.
اریک فرام50 روانپزشک معروف در این مورد تعریف زیبایی می دهد: عمیق ترین نیاز بشر حس نیاز او برای غلبه بر احساس جدایی است تا زندان تنهائی را می‌گذارنند.
جوابی کامل برای مسائل وجودی وابسته به عشق حقیقی وکامل است.

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید